ข่าวและสื่อ

ยินดีต้อนรับสมาชิกสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของงาน  นี่เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน

ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการเขียนข่าวหรือเพื่อประชาสัมพันธ์

eNewsletter

eNewsletter #1

ติดต่อสื่อ

คุณศิตา สงวนชื่อ

Tel. : (+66) 2686 7217

Fax : (+66) 2686 7288

Email : [email protected]
 

หมายเหตุ!

“ThaiCorrugated & ThaiFoldingCarton" เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล